Avoimen julkaisemisen strategiat voivat uhata kotimaista tiedejulkaisemista

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: avoin julkaiseminen, kotimaiset tiedelehdet, Creative Commons, lisenssit, humaniset tieteet, yhteiskuntatieteet

Abstrakti

Avoimen julkaisemisen strategiat voivat sisältää merkittäviä uhkia kotimaiselle tiedekustantamiselle, arvioi Tuukka Tomperi niin & näin -lehden artikkelissaan (1/2019). Kun tuoreen kansallisen strategian mukaan kaikki tieteelliset julkaisut pyritään saattamaan välittömäksi avoimiksi vuodesta 2022 alkaen, nykymuotoinen kotimainen tiedekustantaminen voi Tomperin mukaan muuttua osin mahdottomaksi. Avoimessa julkaisemisessa käytettävien Creative Commons -lisenssien myötä myös tekijänoikeuden merkitys muuttuu ja heikkenee. Tästä asetelmasta seuraavia uhkakuvia kohdistuu erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedejulkaisemiseen. Näillä tieteenaloilla toimitustyön merkitys on suurempi ja artikkelityyppien kirjo laveampi kuin niin sanottujen kovien tieteiden julkaisuilla. Lisäksi humanistis-yhteiskuntatieteisiin painottuvat kustantajat julkaisevat tutkimuskirjallisuuden ohella mm. eri alojen yleiskatsauksia, kurssi- ja pääsykoekirjoja sekä klassikkoteoksia. Tomperin mukaan yksiulotteiset avoimuuden linjaukset eivät välttämättä riittävästi huomioi humanistis-yhteiskuntatieteellisen julkaisukulttuurin erityispiirteitä ja yleissivistävää tehtävää. (Mika Holopainen)

Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Avoin tiede kotimaassa