LOISKIS! - vesitutkimuksia luonnossa

  • Henniina Hentula Opetus- ja oppimislaboratorio, Kemian laitos, Turun yliopisto
  • Veera Sinikallio Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
  • Verneri Hartus Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
Keywords: vesitutkimus, oppilastyö, luonto, vesisalkku

Abstract

Vesitutkimuksien avulla on tarkoitus tutustuttaa oppilaita erilaisiin veden tutkimusmenetelmiin luonnossa, käyttäen hyödyksi Kemianluokka Gadolininkin käyttämää vesisalkkua (MColortestTM, Compact Laboratory for Water Testing). Tutkimukset on jaettu kahteen eri osioon ja ne voidaan tehdä yhdessä tai erillisinä aktiviteetteina. Molempien osioiden suorittaminen yhdessä luo kuitenkin laajemman ja monipuolisemman kokonaisuuden. Osassa I oppilaat saavat harjoitella vesinäytteen keräämistä järvestä ja pääsevät tutkimaan vesinäytteiden happipitoisuutta. Lisäksi tutkitaan myös veden näkösyvyyttä. Osassa II tutkitaan erilaisten vesinäytteiden ominaisuuksia, kuten pH:ta, happipitoisuutta ja nitraattipitoisuuta. Tutkimukset eivät jää vain mekaanisen suorituksen tasolle, vaan tarkoituksena on vertailla tuloksia kirjallisuusarvoihin. Lisäksi pohditaan tuloksien merkitystä vedessä ja vesiympäristöissä. Kummankin osion kestoksi on arvioitu noin 45 minuuttia. Aktiviteetti on toteutettu osana kemian opettajan koulutusta ja toteutus tapahtui Helsingin yliopiston biologisella tutkimusasemalla Lammilla. Aktiviteetit pidettiin lukiolaisille keväällä 2019.

Published
2019-08-07
How to Cite
Hentula, H., Sinikallio, V., & Hartus, V. (2019). LOISKIS! - vesitutkimuksia luonnossa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 4(1), 66–73. Retrieved from https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1135
Section
Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus