Vol. 4 No. 1 (2019): Yleisnumero – Allmän nummer – General Issue

Tässä yleisnumerossa on julkaistu kolmenlaisia artikkeleita:

Tutkimusartikkelit ovat kesäkuun LUMAT-symposiumiin osallistuneiden tutkijoiden laatimia.

Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus -kategorian artikkelit ovat maisterivaiheen kemian aineenopettajaopiskelijoiden kirjoittamia. Ne on laadittu osana kurssia, joka toteutettiin yhteistyökurssina Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa. Artikkeleissa esitellään opiskelijoiden kehittämiä eheyttävää kemian opetusta tukevia oppimisympäristöjä.

Tutkimuspohjaiset opetusmallit ovat Helsingin yliopiston kemian osaston aineenopettajaopiskelijoiden kirjoittamia artikkeleita, joissa he ovat kehittäneet ryhmissä tutkimuspohjaisia opetusmalleja kemian käsitteistä ja ilmiöistä. Artikkelit on kirjoitettu osana kandidaattivaiheen kurssia Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa.

Published: 2019-08-07

Tutkimusartikkelit / Vetenskaplig artikel / Research Articles

Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus