Olomuodon muutokset lukion kemian opetuksessa

  • Niko Haaro Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
  • Tinja Seppälä Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
Keywords: olomuoto, olomuodon muutokset, submikroskooppinen taso, makrotaso, vaihtoehtoinen käsitys

Abstract

Lukion kemian opetussuunnitelmassa olomuodon muutoksia ei ole käsitelty erillisenä kokonaisuutena, mutta aihetta kuitenkin käsitellään lukion oppikirjoissa. Olomuodon muutokset liittyvät keskeisesti lukion opetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin, sillä opetussuunnitelmassa painotetaan opetuksen lähtökohdaksi elinympäristöön liittyvien aineiden sekä ilmiöiden havainnointia ja tutkimista. Oppilaan tulee osata käsitellä, tulkita ja esittää erilaisten tutkimusten tuloksia. Oppilaan tulee myös arvioida niitä käyttäen erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä. Elinympäristön havainnoinnissa sekä kemiallisesti että fysikaalisesti on ymmärrettävä myös keskeisesti olomuodon muutokset ja niihin liittyvät prosessit. Olomuodon muutoksien oppimisprosessissa on otettava huomioon oppilaiden mahdolliset vaihtoehtoiset käsitykset sekä huomioida ne myös opetuksessa. Tutkimuksellinen sekä toiminnallinen lähestymistapa opetuksessa vahvistaa erityisesti oppilaiden ymmärrystä olomuodoista ja olomuodon muutoksista submikroskooppisella tasolla. Tässä artikkelissa esitetään yksinkertainen ja visuaalisesti mielenkiintoinen työ olomuodon opetuksen tueksi. Työn tarkoituksena on herättää kiinnostusta olomuodon muutoksiin sekä yleisesti kemiaa kohtaan. Työssä tehdään hiilidioksidikuplia, jossa nähdään makrotasolla havaittava olomuodon muutos.

Published
2019-12-08
How to Cite
Haaro, N., & Seppälä, T. (2019). Olomuodon muutokset lukion kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 4(1), 136–154. Retrieved from https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1140