Kemialliset sidokset draaman keinoin: Opetuskokeilu lukion ensimmäisellä kurssilla

  • Sani Söderberg Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
Keywords: kemialliset sidokset, lukion kemia, draamalliset menetelmät

Abstract

Tässä projektissa kehitettiin draamaa hyödyntävä kemiallisten sidosten oppimisympäristö lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille konkreettisia keinoja opetukseen osallistumiseen perinteisen melko passiivisen seuraamisen sijaan sekä antaa mahdollisuus löytää uusia, erilaisia tapoja mallintaa kemiallisia sidoksia. Sidosten teoria oli opiskeltu aikaisemmin ja draamallisten menetelmien oli tarkoitus syventää niiden hallintaa. Lisäksi kokeellisessa osuudessa opiskelijat tekivät kaksi laboratoriotyötä, joiden tarkoituksena oli tuoda kemiallisten sidosten vaikutusta aineen ominaisuuksiin konkreettisemmaksi. Projekti toteutettiin 75 minuutin pituisella oppitunnilla. Oppitunnin jälkeen opiskelijoille tehtiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää heidän näkemystään draamallisista menetelmistä.

Published
2019-12-08
How to Cite
Söderberg, S. (2019). Kemialliset sidokset draaman keinoin: Opetuskokeilu lukion ensimmäisellä kurssilla. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 4(1), 101–118. Retrieved from https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1138