Erotusmenetelmien tutkimuspohjainen opettaminen lukiossa

  • Lauri Nissinen Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
  • Maria Pajunen Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0001-5484-2228
  • Sara Parikka Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
  • Saara Salo Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto
Keywords: erotusmenetelmät, ohutlevykromatografia, TLC

Abstract

Tämän projektityön tavoitteena oli kehittää tutkimuspohjainen oppimateriaalikokonaisuus erotusmenetelmien opettamisen tueksi. Halusimme tutkimuskirjallisuuden, opetussuunnitelman ja oppikirjojen sekä työssä käyvän opettajan näkemysten avulla luoda mielekkään pedagogisen pohjan opetukselle. Tutkimuskirjallisuuden keskeisiä teemoja ovat opetukselliset haasteet, kokeellisuus, motivointi ja oppimista tukevat menetelmät tai pedagogiset lähestymistavat. Sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelmat painottavat tutkimuksellisuutta, itsenäistä ajattelua sekä kemian soveltamista arkipäiväisissä ilmiöissä. Oppimateriaalitarjonnan haaste luo tarpeen kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja oppimisen tukemiseksi. Päädyimme ehdottamaan vaiheittaista aiheeseen tutustumista, jossa aiheeseen ensin perehdytään konseptuaalisella tasolla. Juuri ennen kokeellista osuutta, konseptuaalista ja konkreettista tasoa tuodaan yhteen opetustuokion avulla. Lopuksi käytetään opittua menetelmää osana kokeellista laboratoriotyöskentelyä. Opetuskokonaisuusehdotuksemme pedagogisten näkökulmien haasteena onkin niiden soveltuvuus esimerkiksi lukion kemian opetukseen, jossa sisällöllisiä tavoitteita on useita ja resurssit, kuten aika, väistämättä ohjaavat aina jonkin verran opetusta. Samalla pedagogiset ratkaisut kuitenkin painottavat sellaisia opetuksellisia näkökulmia, jotka on hyvä ottaa huomioon opetusta järjestettäessä aiheesta riippumatta.

Published
2019-12-08
How to Cite
Nissinen, L., Pajunen, M., Parikka, S., & Salo, S. (2019). Erotusmenetelmien tutkimuspohjainen opettaminen lukiossa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 4(1), 177–196. Retrieved from https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1142