Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus

  • Heli Asuja The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Helsinki, Finland
  • Johanna Helin University of Turku, Suomi
  • Vilja Kämppi The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Helsinki, Finland

Abstract

Tehtäväpaketti on suunniteltu etäopetukseen soveltuvaksi niin, että aiheiden opetus on luonteeltaan eheyttävää ja siinä hyödynnetään kokeellisuutta, käänteistä oppimista, tutkimuksellisuutta ja erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Etäopetusmateriaali muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka on tarkoitettu aiheiden kuten protolyysireaktioiden, tasapainotilan, neutraloitumisreaktion ja titrauksen opiskelun tueksi. Tehtävät soveltuvat erityisesti lukion KE 5 (Opetushallitus, 2015) tai KE 6 (Opetushallitus, 2019) kursseille. Tehtävät pitävät sisällään monipuolisia opetustapoja kuten tutkimuksellisuutta, mallinnusta ja muiden TVT-sovellusten käyttöä.

Published
2020-05-14
How to Cite
Asuja, H., Helin, J., & Kämppi, V. (2020). Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 5(1). Retrieved from https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1353
Section
Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus