Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus

Kirjoittajat

  • Heli Asuja Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Johanna Helin Opetus- ja oppimislaboratorio, Kemian laitos, Turun yliopisto
  • Vilja Kämppi Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

etäopetus, pH, protolyysireaktiot, tasapainovakio, titraus

Abstrakti

Tehtäväpaketti on suunniteltu etäopetukseen soveltuvaksi niin, että aiheiden opetus on luonteeltaan eheyttävää ja siinä hyödynnetään kokeellisuutta, käänteistä oppimista, tutkimuksellisuutta ja erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita (TVT). Etäopetusmateriaali muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka on tarkoitettu aiheiden kuten protolyysireaktioiden, tasapainotilan, neutraloitumisreaktion ja titrauksen opiskelun tueksi. Tehtävät soveltuvat erityisesti lukion KE 5 (Opetushallitus, 2015) tai KE 6 (Opetushallitus, 2019) kursseille. Tehtävät pitävät sisällään monipuolisia opetustapoja kuten tutkimuksellisuutta, mallinnusta ja muiden TVT-sovellusten käyttöä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-05-14

Viittaaminen

Asuja, H., Helin, J., & Kämppi, V. (2020). Tutkimuksellista etäopetusta: Esimerkkinä protolyysireaktiot ja titraus. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 5(1). Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1353

Numero

Osasto

Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus

URN