Johdatusta laaja-alaiseen osaamiseen

Kirjoittajat

  • Asmo Roponen Jyväskylän yliopisto, kemian laitos

Avainsanat:

laaja-alainen osaaminen, tulevaisuuden taidot, koulutus

Abstrakti

Laaja-alainen osaaminen on nykyaikaisten opetussuunnitelmien keskeistä sisältöä ja sitä pidetään keinona vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tässä artikkelissa perehdytään laaja-alaiseen osaamiseen tutkimuskirjallisuuden avulla ja selvitetään mitä se oikeastaan on ja mihin sitä tarvitaan, miten se näkyy koulutuspolitiikassa ja opetussuunnitelmissa sekä miten sitä kehitetään. Näiden lisäksi artikkelissa esitellään laaja-alaiseen osaamiseen kohdistettua kritiikkiä sekä siihen liittyviä haasteita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-04-20

Viittaaminen

Roponen, A. (2022). Johdatusta laaja-alaiseen osaamiseen. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(1), 1–11. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1790

Numero

Osasto

Artikkelit

URN