Pääkirjoitus

Johdatus matematiikkainnostusta nostattavaan LUMATIKKA-ohjelmaan

Kirjoittajat

  • Alisa Uusi-Kilponen LUMA-keskus Suomi, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0002-8868-2506
  • Eveliina Hietakymi LUMA-keskus Suomi, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Susanna Toikka LUMA-keskus Suomi, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0002-4201-5986

Avainsanat:

matematiikan opetus, matematiikan täydennyskoulutus, jatkuva oppiminen, MOOC-verkkokoulutus

Abstrakti

LUMATIKKA on vuosina 2018–2022 LUMA-keskus Suomen toteuttama ja Opetushallituksen rahoittama verkkotäydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Ohjelman oppijalähtöiset, toiminnalliset, konkreettiset ja innostavat sisällöt ovat tavoittaneet tuhansia opettajia ympäri Suomea tukien opetuksen kehitystyötä viimeisimpien opetussuunnitelmien mukaisesti. LUMATIKKA-teemanumeron tarkoituksena on havainnollistaa, mistä täydennyskoulutuksessa on kyse. Pääkirjoituksessa kuvataan tätä esittelemällä hankkeen matkaa sen alkujuurilta tähän päivään ja tulevaisuuteen. Aluksi taustoitetaan laajemmassa valtakunnallisessa mittakaavassa sitä, miten hanke on saanut alkunsa ja verkkoympäristössä toteutettava matematiikan täydennyskoulutus muotoutunut sellaiseksi kuin se on. Ikkunan koulutusosioiden sisältöihin ja pedagogiikkaan tarjoaa kirjoituksen toinen luku sekä teemanumeron muut artikkelit, joita pohjustetaan samassa luvussa. Vaikka hanke päättyy vuoteen 2022, LUMA-keskus Suomi pyrkii jatkossakin vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen kehittää matematiikan opetusta ja tukea sen oppimista – tulevaisuutta hankkeen päättymisen jälkeen kirkastetaan pääkirjoituksen päätteeksi.

Kirjoittajien biografiat

Alisa Uusi-Kilponen, LUMA-keskus Suomi, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Alisa on Helsingin yliopistosta valmistunut kasvatustieteen maisteri, joka suuntasi luokanopettajakoulutukseen laaja-alaisten tieteeseen ja taiteeseen suuntautuneiden mielenkiinnonkohteiden saattelemana. Sydämen sykkiessä matematiikkaa kohtaan hän suoritti ohella myös matematiikan aineenopettajan pätevyyden peruskouluun ja toiselle asteelle. Alisa työskentelee erikoisteemanumeron julkaisuhetkellä LUMA-keskus Suomi -verkostossa matematiikan opetuksen ja oppimisen LUMATIKKA-täydennyskoulutusohjelmassa projektisuunnittelijana, ollen mukana myös muussa matemaattisten aineiden opetuksen ja opetusmateriaalien kehittämistoiminnassa. Lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n kautta verkkopedagogiikan ja oppimisanalytiikan suunnittelijakehittäjänä. Opetustöitä hän on tehnyt aiemmin niin luokanopettajana kuin matematiikan aineenopettajana. Alisan erityisiä mielenkiinnonkohteita ovat tutkiva oppiminen sekä konkretialähtöinen ja toiminnallinen matematiikan opetus.

Eveliina Hietakymi, LUMA-keskus Suomi, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Eveliina on valmistunut Helsingin yliopistosta matematiikan ja maantieteen aineenopettajaksi. Hän työskentelee teemanumeron julkaisuhetkellä LUMA-keskus Suomen järjestämän matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Lumatikan projektisuunnittelijana. Hän on työskennellyt yliopistolla aiemmin matematiikan tiedekasvatusluokka Summamutikan kerhokoordinaattorina ja ohjaajana. Opetuskentällä hän on tehnyt töitä niin alaluokkien resurssiopettajana kuin ylempien asteidenkin aineenopettajana. Eveliinan mielenkiinnonkohteita ovat konkretialähtöinen ja toiminnallinen matematiikan opetus.

Kuva: Joel Grandell

Susanna Toikka, LUMA-keskus Suomi, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Susanna on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut varhaiskasvatuksen ja luokanopettaja, jonka päämäärätietoinen halu oppia, tutkia ja kehittää ovat ajaneet hänet kohti jatko-opintoja ja väitöskirjatutkimusta. Väitöskirjassaan hän kuvaa peruskouluikäisten oppilaiden itsearviointitaitoja sekä niiden tukemista. Teemanumeron julkaisuhetkellä Susanna työskentelee LUMA-keskus Suomen järjestämän matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma Lumatikan projektisuunnittelijana sekä Itä-Suomen yliopistossa nuorempana tutkijana. Opettajan töiden lisäksi hän on aiemmin työskennellyt Itä-Suomen yliopistolla projektitutkijana PARASKOULU-hankkeessa, missä kehitettiin oppimiseen vaikuttavia ja kouluyhteisön pedagogista hyvinvointia tukevia toimintatapoja. Susannan erityisosaamisaluetta on formatiivinen arviointi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Uusi-Kilponen, A., Hietakymi, E., & Toikka, S. (2022). Pääkirjoitus: Johdatus matematiikkainnostusta nostattavaan LUMATIKKA-ohjelmaan. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 1–16. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1801

URN