Vol 7 Nro 2 (2022): LUMATIKKA-ohjelman matematiikan opetuksen teemanumero

LUMATIKKA-erikoisnumeron kansikuva.

LUMATIKKA on vuosina 2018–2022 LUMA-keskus Suomen toteuttama ja Opetushallituksen rahoittama verkkotäydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Ohjelman oppijalähtöiset, toiminnalliset, konkreettiset ja innostavat sisällöt ovat tavoittaneet tuhansia opettajia ympäri Suomea tukien opetuksen kehitystyötä viimeisimpien opetussuunnitelmien mukaisesti. LUMATIKKA-teemanumeron tarkoituksena on havainnollistaa, mistä täydennyskoulutuksessa on kyse.

Erikoisnumeron ovat toimittaneet Alisa Uusi-Kilponen, Eveliina Hietakymi ja Susanna Toikka.

Julkaistu: 2022-06-07

Alkusanat

Leikkien kohti matematiikan oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Puhutko matikkaa? Kielentämisestä oivalluksia alaluokkien matematiikkaan

Matikkalasit silmille! Intoa matematiikan oppimiseen läpi koko oppimispolun