Motivoidaan opiskelijoita ja karkotetaan matikka-ahdistusta

ammatillisen matematiikan arkea

Kirjoittajat

  • Sissi Huhtala Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Seppo Janhonen Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Tampereen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

kielentäminen, matematiikan oppiminen, matematiikka-ahdistus, matematiikkakuva, minäpystyvyys, matematiikan opetus

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan vuosina 2019–2022 toteutetuilla Lumatikka2: Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijakeskeisesti -täydennyskoulutuskursseilla tehtyjä havaintoja ja niihin perustuvia pohdintoja ammatillisen matematiikan opetuksesta ja oppimisesta. Kurssille osallistuvat opettajat kantavat usein huolta opiskelijoidensa matematiikan heikosta lähtötasosta, kielteisestä matematiikkakuvasta sekä heidän kokemastaan matematiikka-ahdistuksesta. Artikkelissa kuvataan myös lähestymistapoja, joilla näihin haasteisiin koetetaan vastata. Sellaisia ovat esimerkiksi opiskelijan todellisuutta tavoittelevat oppimistehtävät, matematiikan kielentäminen, yhteisöllisen oppimisen menetelmät sekä muiden matematiikan opettajien kokemuksista oppiminen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Huhtala, S., & Janhonen, S. (2022). Motivoidaan opiskelijoita ja karkotetaan matikka-ahdistusta: ammatillisen matematiikan arkea. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 123–133. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1810

Numero

Osasto

Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella

URN