Algoritmit yläkoulussa

miksi ja miten opettaa niitä matematiikan tunneilla?

Kirjoittajat

Avainsanat:

algoritmit, algoritminen ajattelu, ohjelmointi, yläkoulu

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan algoritmin käsitettä sekä sitä, miten algoritmeja voidaan opettaa yläkoulussa. Algoritmit ovat osista koostuvia toiminta-ohjeita, joilla on tiettyjä ominaisuuksia kuten päättyvyys ja tuloksellisuus. Algoritminen ajattelu puolestaan on ajatusprosessi, jossa tarkoituksena on löytää ratkaisu johonkin laskennalliseen, algoritmin avulla ratkaistavaan ongelmaan. Algoritmit on mahdollista toteuttaa tietokoneella ohjelmoimalla. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opetuksen tavoitteiksi määritellään toisaalta algoritmisen ajattelun taitojen kehittäminen ja toisaalta ohjelmointitaidon saavuttaminen. LUMATIKKA-kurssilla Algoritmisen ajattelun kehittäminen pyritään tukemaan opettajia näiden aiheiden opettamisessa sekä tutustutaan algoritmeihin ja saadaan konkreettisia ideoita niiden opetukseen. Algoritmeihin tutustumalla voi kehittää algoritmisen ajattelun taitoja, minkä lisäksi niiden tunteminen on osa yleissivistystä. Algoritmien opetus yläkoulussa tukeekin monien matematiikan opetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Lupunen, V. (2022). Algoritmit yläkoulussa: miksi ja miten opettaa niitä matematiikan tunneilla?. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 103–122. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1809

Numero

Osasto

Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella

URN