Lärarens uppfattning av fortbildningshelheten LUMATIKKA i relation till sin yrkesvardag inom småbarnspedagogiken

Kirjoittajat

  • Johanna Hirvi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
  • Ann-Catherine Henriksson Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi https://orcid.org/0000-0003-4701-4349
  • Gisela Neuman Nykarleby stad

Avainsanat:

lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, matematik, professionsutveckling, fortbildning

Abstrakti

De tidiga åren är en viktig tid då barnet med stöd av pedagogen och barnets naturliga nyfikenhet inhämtar matematisk kunskap och tränar sina matematiska färdigheter för att på sikt få den allmänbildning som alla människor behöver. För att stöda undervisningen i matematik skapades fortbildningen LUMATIKKA. Syftet med denna fallstudie är att belysa kursdeltagarens uppfattning av LUMATIKKA-fortbildningens betydelse för lärarens enskilda professionsutveckling. Det empiriska materialet i studien består av en kursdeltagares kursinlägg på kursplattformen och hennes återkoppling till materialet. De centrala forskningsfrågorna är: I) Vilka är lärarens uppfattningar av utvecklingsbehovet inom undervisningen i matematik? och II) Hur upplever läraren att kursen svarar på hens fortbildningsbehov?  Studiens resultat visar att det finns ett kontinuerligt utvecklingsbehov inom det matematiska området bland pedagoger på fältet. LUMATIKKA-kursen, såväl gällande innehåll som upplägg, upplevs av läraren som ett välkommet stöd.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Hirvi, J., Henriksson, A.-C., & Neuman, G. (2022). Lärarens uppfattning av fortbildningshelheten LUMATIKKA i relation till sin yrkesvardag inom småbarnspedagogiken. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 32–53. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1803

Numero

Osasto

Leikkien kohti matematiikan oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

URN