Yhtälönratkaisun oppiminen teknologisen toimintamateriaalin ja kielentämisen avulla

Kirjoittajat

Avainsanat:

matematiikan oppiminen, käsitteellinen ymmärrys, toimintamateriaali, oppimisteknologia, kielentäminen

Abstrakti

Kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten mukaan perinteisesti koulumatematiikan opetuksessa painotettu proseduraalinen osaaminen ei yksinään riitä matematiikan oppimisen onnistumiseen. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat oppilaiden matemaattisten käsitteiden ymmärryksen merkitystä. Tässä artikkelissa esitellään Lehtosen väitöstutkimus esimerkkinä, kuinka oppimisteknologian käyttö voi tukea alakoululaisten matemaattisten käsitteiden ymmärrystä. Väitöstutkimuksen aikana kehitettiin moniesitysmuotoinen oppimisväline alakoululaisten yhtälönratkaisun oppimista varten. Kehitetty oppimisväline yhdistää fyysisten ja digitaalisten välineiden vahvuudet: fyysisten osien liikkuminen saa oppilaat ajattelemaan omaa toimintaa, kun taas digitaaliset osat motivoivat oppilaita oppimaan sekä mahdollistavat reaaliaikaisen ohjauksen ja palautteen saamisen. Luokkakokeilussa osoitettiin, että kehitetyn oppimisvälineen käyttö yhdessä matemaattisen ajattelun kielentämisen mallin kanssa tuki neljäsluokkalaisten yhtälönratkaisun käsitteiden oppimista. Kehitetty toimintamateriaali toimi oppilaiden oppimisen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen välineenä. Oppilaat pitivät kehitettyä välinettä oman oppimisen kannalta hyödyllisenä, helppokäyttöisenä ja miellyttävänä käyttää. Lisäksi he kokivat tekemällä oppimisen ja yhteisöllisen kielentämisen mielekkääksi työtavaksi tulevaisuudessa matematiikan oppimiseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Lehtonen, D., & Joutsenlahti, J. (2022). Yhtälönratkaisun oppiminen teknologisen toimintamateriaalin ja kielentämisen avulla. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 75–85. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1805

Numero

Osasto

Puhutko matikkaa? Kielentämisestä oivalluksia alaluokkien matematiikkaan

URN