Kielentämisen näkökulmia kuudennen luokan oppilaiden matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisuihin

Kirjoittajat

  • Marja-Kaisa Kortesalmi Oulaisten kaupunki
  • Päivi Perkkilä Kasvatustieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
  • Jorma Joutsenlahti Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto https://orcid.org/0000-0002-6043-5255

Avainsanat:

matemaattinen ajattelu, kielentäminen, sanalliset ongelmanratkaisutehtävät

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kuudennen luokan lopussa oppilaiden tuottamia ratkaisuja kahteen sanalliseen ongelmanratkaisutehtävään. Tutkimuksen toteutti matemaattiseen ajatteluun ja sen kielentämiseen perehtynyt opettaja. Tutkimukseen osallistui 35 kuudennen luokan oppilasta. Tutkimusaineistona olivat oppilaiden kirjalliset ratkaisut kahteen sanalliseen ongelmanratkaisutehtävään. Oppilaat kuvasivat kielentämisen keinoin omaa matemaattista ajatteluaan sekä tehtävien tuottamisessa että ratkaisuprossien avaamisessa. Tuloksista on nähtävissä, että oppilailla oli taitoja kielentää monipuolisesti matemaattista ajatteluaan. Matematiikan opetuksessa olisikin hyvä ohjata oppilaita ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan monipuolisesti ja täsmällisesti kielentämisen keinoin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Kortesalmi, M.-K., Perkkilä, P., & Joutsenlahti, J. (2022). Kielentämisen näkökulmia kuudennen luokan oppilaiden matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisuihin. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 54–74. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1804

Numero

Osasto

Puhutko matikkaa? Kielentämisestä oivalluksia alaluokkien matematiikkaan

URN