Toiminnallisia näkökulmia varhaismatemaattisten taitojen opetukseen

Kirjoittajat

  • Teemu Hokkanen Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Avainsanat:

varhaismatemaattiset taidot, varhaiskasvatus, esiopetus, toiminnallinen matematiikka

Abstrakti

Korkealaatuinen varhaismatemaattisten taitojen opettaminen edellyttää opetustoimen henkilöiltä tietoa matematiikan taitojen osa-alueista sekä monipuolisista pedagogisista menetelmistä niiden soveltamiseksi. Erityisesti lukukäsitteen sisäistämisellä on merkittävä rooli varhaisessa matemaattisen ajattelun kehityksessä, ja se vaikuttaa siten matematiikan osa-alueiden myöhempään hallintaan. Kasvatus- ja opetustyössä voidaan soveltaa Jerome Brunerin oppimisteoriaa, joka ohjaa tiedon havainnointiin ja käsittelyyn monia aistikanavia käyttäen. Tässä artikkelissa kuvataan näitä varhaismatemaattisia taitoja sekä Brunerin oppimisteoriaa, sekä sidotaan niitä käytännön opetusesimerkkeihin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Hokkanen, T. (2022). Toiminnallisia näkökulmia varhaismatemaattisten taitojen opetukseen. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 17–31. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1802

Numero

Osasto

Leikkien kohti matematiikan oppimista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

URN