Itsearvioinnin toteuttaminen alkuopetuksessa ja lukiossa

matematiikan tarjoamat mahdollisuudet

Kirjoittajat

Avainsanat:

formatiivinen arviointi, matematiikka, alkuopetus, lukio

Abstrakti

Arvioinnin painopistettä aina alkuopetuksesta lukioon asti on siirretty opetussuunnitelmien kehittämistyön myötä lopputuloksen arvioinnista koko oppimisprosessin arviointiin eli formatiiviseen arviointiin. Muutos selittyy formatiivisen arvioinnin hyödyillä; sillä on nähty olevan monia oppimista tukevia vaikutuksia. Erityisesti matematiikan näkökulmasta formatiivisen arvioinnin on havaittu tukevan tärkeitä taitoja, kuten ajattelun taitojen syventämistä ja oman toiminnan kriittistä tarkastelua. Formatiivista arviointia voi toteuttaa monin eri keinoin, mutta opettajat ovat kuitenkin usein kokeneet sen toteuttamisen haasteelliseksi käytännön opetustyössään. Tässä artikkelissa nivotaan yhteen, mitä itsearviointi voisi tarkoittaa koulupolun eri vaiheissa. Esittelemme, miten itsearviointia voidaan toteuttaa; tarkastelumme perusteella alkuopetuksessa keskitytään vielä itsearvioinnin perustaan eli reflektiotaitoon, kun lukiossa syvennytään kognitiivisesti haastavampien asioiden äärelle, kuten oman toiminnan, ratkaisustrategioiden ja oppimisen tarkasteluun.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-07

Viittaaminen

Toikka, S., & Eronen, L. (2022). Itsearvioinnin toteuttaminen alkuopetuksessa ja lukiossa: matematiikan tarjoamat mahdollisuudet. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(2), 150–165. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1807

Numero

Osasto

Matikkalasit silmille! Intoa matematiikan oppimiseen läpi koko oppimispolun

URN