Miten verkostot auttavat kannustamaan innovatiivisen varhaisen STEM-koulutuksen kehittämistä ja ammattimaistumista muuttuvassa maailmassa?

Kirjoittajat

 • Jan Lundell LUMA Centre Finland, University of Jyväskylä, Finland
 • Badin Borde Siemens Stiftung, Germany https://orcid.org/0009-0004-3344-1651
 • Barbara Filtzinger Siemens Stiftung, Germany https://orcid.org/0009-0008-1891-7278
 • Hinnerk Hansen International Alumni Center (IAC) Berlin, Germany
 • Nina Henke Stiftung Kinder forschen (Little Scientists Foundation), Germany
 • Julia Oberthür Stiftung Kinder forschen (Little Scientists Foundation), Germany
 • Carol O’Donnell Smithsonian Science Education Center, USA https://orcid.org/0000-0001-6931-2326
 • Janna Pahnke Stiftung Kinder forschen (Little Scientists Foundation), Germany
 • Elena Pasquinelli Fondation La main à la pâte, France https://orcid.org/0000-0002-8592-3677
 • Djian Sadadou Office for Climate Education (OCE), France https://orcid.org/0009-0005-9408-0850
 • Anna-Carolina Vogel Stiftung Kinder forschen (Little Scientists Foundation), Germany https://orcid.org/0009-0004-5328-4737

Avainsanat:

impact network, STEM education, co-creation, collaboration, IDoS

Abstrakti

Maailma muuttuu monimutkaisemmaksi ja vaatii muun muassa STEM*-osaamista ja lukutaitoa oppijoilta, yhteisön jäseniltä ja yhteiskunnilta. Siksi laadukkaalle varhaiselle STEM-koulutukselle tarvitaan laajaa puolustamista. Tässä artikkelissa hahmotellaan, kuinka vaikutusverkostot (joita on muodostettu käsittelemään monimutkaisia sosiaalisia tai ympäristökysymyksiä) voivat edistää varhaisen STEM-koulutuksen kehittämistä ja ammattimaistumista. Sen tavoitteena on tukea alaa kehittäviä oppilaitoksia lisäämään työnsä vaikutusta paremman ja helposti saavutettavan koulutuksen puolesta maailmanlaajuisesti. Tutkittuaan varhaisen STEM-koulutuksen suunniteltuja vaikutuksia nykyisessä kontekstissa esitellään erilaisia verkostotyyppejä ja arvioidaan koulutusorganisaatioiden ja niiden verkostokumppaneiden verkostomaisia lähestymistapoja useissa maissa. Se pohtii verkostojen eri toimintoja ja menestystekijöitä suhteessa kirjoittajien kuuden organisaation verkostoihin omissa maissaan ja analysoi verkostoja mahdollisuuksien ja haasteiden mukaan. Paperi argumentoi verkostoyhteistyön merkityksellisyyden ja verkostojen potentiaalin muutoksen vaikuttajina osoittaen niiden vaikutusta STEM-koulutuksen parantamiseen muuttuvassa maailmassa.

* Lyhenne "STEM" LUMAa vastaava kansainvälinen lyhenne, joka tarkoittaa tiedettä, teknologiaa, tekniikkaa, tietotekniikkaa ja matematiikkaa. Artikkelissa STEM Education määritellään koulutukseksi, jossa yhdistyvät tieteen, teknologian, (tieto)tekniikan ja matematiikan käsitteet ja menetelmät integroidulla tieteenaloja muuttavalla tavalla.

Artikkelin kieli on englanti.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-05

Viittaaminen

Lundell, J., Borde, B., Filtzinger, B., Hansen, H., Henke, N., Oberthür, J., O’Donnell, C., Pahnke, J., Pasquinelli, E., Sadadou, D., & Vogel, A.-C. (2023). Miten verkostot auttavat kannustamaan innovatiivisen varhaisen STEM-koulutuksen kehittämistä ja ammattimaistumista muuttuvassa maailmassa?. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), 60–95. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1988

Numero

Osasto

Artikkelit

URN