Avoimen julkaisemisen näkökulma vahvistui yliopistojen lehtineuvotteluissa

  • Avoimen tieteen vuosikatsaus 2019
Avainsanat: FinELib, lehtineuvottelut, lehtipaketit, Big Deals, avoin julkaiseminen, transformatiiviset lehtisopimukset

Abstrakti

Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat ja opiskelijat menettivät alkuvuodesta 2019 pääsyn satoihin tiedejulkaisuihin, kun kansallinen FinELib-kirjastokonsortio ei päässyt yhteisymmärrykseen tiedekustantaja Taylor & Francisin kanssa. Loppuvuodesta tilanne T&F:n osalta näytti paremmalta – ja sopimus oli syntynyt myös Wileyn ja SAGEn kanssa. Lehtineuvottelujen ja niistä juontuvien kiistojen ytimessä Suomessa ja muualla Euroopassa on, rahan ohella, avoin julkaiseminen. Uudentyyppisillä, niin sanotuilla transformatiivisilla lehtisopimuksilla on tarkoitus siirtyä tilausmaksujen maksamisesta yhä enemmän julkaisumaksujen eli avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksujen (APC-maksut, article processing charges) maksamiseen. Tavoitteena on, että tämä tekisi lehtitilauksista pidemmällä aikavälillä edullisempia. Transformatiivista mallia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä muun muassa kalliin siirtymäjakson ja tutkimusintensiivisten yliopistojen maksutaakan johdosta. (Juuso Ala-Kyyny)

Lue myös muista lehtineuvotteluihin liittyvistä aiheista vuonna 2019:

Julkaistu
2020-01-28
Osasto
Avoin tiede kotimaassa