Editori on Helsingin yliopiston kirjaston tarjoama avoimien lehtien julkaisualusta ja työkalu julkaisukäytäntöjen oppimiseen. Editori-palvelun lehdet julkaistaan Creative Commons -lisenssillä (CC BY 4.0).

Lue lisää

Editori-lehdet

 • e-Erika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia

  e-Erika on verkkojulkaisu, joka esittelee kasvatukseen, opetukseen, koulutuksen arviointiin sekä opetukselliseen kuntoutukseen liittyviä tutkimuksia, selvityksiä, kokeiluja ja käytännön sovellusten kuvauksia. Tekstit on suunnattu kasvattajille ja opettajille, toisen asteen henkilöstölle, oppilashuoltohenkilöstölle, yliopiston ja hallinnon edustajille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

 • Language Under Discussion

  Language Under Discussion is an open-access peer-reviewed journal devoted to promoting open-minded debate on central questions in the study of language, from all relevant disciplinary and theoretical perspectives. Our journal seeks, unapologetically, to promote scholarly discussion of the “big” ques­tions about language — such questions as: What kind of a thing is language? What is the nature of linguistic meaning? How to best conceptualize structure and regularity in human languages? What is the role language plays in culture and how do cultural phenomena reflect on language? What are the roles of cognition and com­mu­ni­ca­tion in language? — We believe that specialized and applied studies are at their best when they are informed by a vision or model of lan­gu­a­ge in general and reflect back on it, just as theoretical discussions are only truly valuable when grounded in empirical research.

 • Helsinki Romanian Studies Journal

  Helsinki Romanian Studies (HEROS) Journal is a double-blind peer-reviewed academic journal issued by Helsinki University Library and Helsinki University, the Lectureship in Romanian Language and Culture (the Romanian Language Institute in Bucharest, Romania) at the University of Helsinki, The Faculty of Arts, The Department of Languages. The journal publishes two issues per year every six months starting from the publication of the first issue. Its purpose comprises research and cooperation with similar local or foreign research entities, along with publishing research and encouraging academic dialogue in the field of Romanian studies.


  Contact: heros-journal@helsinki.fi

 • LUMAT: International Journal of Math, Science and Technology Education

  LUMAT publishes peer-reviewed research articles on math, science and technology education. Articles include research papers and perspective papers.

 • LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education

  LUMAT-B on tieteellinen lehti, joka julkaisee laajasti eri tyyppisiä artikkeleita. Lehteen voi lähettää esimerkiksi näkökulma-artikkeleita, tutkimusartikkeleita, kirja-arvioita ja tutkimusalan kotimaisten väitöskirjojen lektioita. Lisäksi julkaisemme teemanumeroja ja symposiumien kokoomateoksia. 

 • Neuropsy Open: kliinisen neuropsykologian verkkojulkaisu

  Neuropsy Open on neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen avoin tieteellinen verkkojulkaisu. Koulutuksen järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto yhteistyössä Psykonet-yliopistoverkoston kanssa. Neuropsy Open julkaisee erikoispsykologikoulutuksen lopputöitä sekä muita kliinisen neuropsykologian alaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Toimituksen valinnat -palstalla esitellään lisäksi ajankohtaisia neuropsykologian väitöskirjoja, pro graduja ja muita julkaisuja.

 • Teknologia kemian opetuksessa

  Teknologia kemian opetuksessa (Technology in Chemistry Education) on Helsingin yliopiston open access -artikkelikokoelma sisältäen tutkimuskentän keskeisimmät avoimet julkaisut. Tavoitteena on edistää avointa tiedettä ja tukea jatkuvaa oppimista. Kokoelmaa ylläpitää FT Johannes Pernaa Helsingin yliopiston kemian osastolta.

 • Think Open Digest

  Think Open Digest kokoaa yhteen Think Open -blogissa ja muualla verkossa avoimesti julkaistuja artikkeleita. Lehden numerot muodostavat temaattisia kokonaisuuksia, ja julkaisun on tarkoitus tukea tutkijoita työssään, erityisesti avoimeen tieteeseen ja digitaalisiin tutkimuspalveluihin liittyvissä aihealueissa.

Muut Helsingin yliopiston avoimet lehdet

Tähän kootaan linkkejä Helsingin yliopistossa julkaistaviin avoimiin lehtiin muilla julkaisualustoilla. Puuttuuko listalta jokin lehti? Voit ilmoittaa sen osoitteella editori@helsinki.fi.

Current Trends in Translation Teaching and Learning E

Current Trends in Translation Teaching and Learning E (CTTL E) is a double-blind refereed open access journal that explores a variety of issues related to translation teaching and learning. We seek qualitative and quantitative research articles that are relevant to this subject.

No Foundations - An Interdisciplinary Journal of Law and Justice

No Foundations is an international peer-reviewed journal committed to publishing interdisciplinary legal scholarship of the highest quality at the interface between law and justice. We encourage contributions from all areas of law and beyond, with the aim of bridging the gap once opened between law and other social and human activities and experiences.

Proto-Indo-European Linguistics – Urindogermanische Sprachforschungen

The journal of comparative method of reconstruction in Indo-European linguistics. ISSN 2489-3390

RMN Newsletter

RMN Newsletter is a peer-reviewed open-access publication of Folklore Studies / Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki (ISSN 2324-0636 print, ISSN 1799-4497 electronic). The journal is primarily oriented to constructing an informational resource and discourse space for researchers of diverse and intersecting disciplines.

 

Solmu : matematiikkalehti

Matematiikkalehti Solmu on verkkolehti, johon liitetään esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusmateriaalia sekä kouluissa käytettäväksi tarkoitettua opetusmateriaalia.

UV4Plants Bulletin

The UV4Plants Bulletin (ISSN 2343-323X) is an open access journal of the UV4Plants Association, publishing both peer-reviewed articles and editorial-board-reviewed opinions, commentaries, profiles and news. Articles deal with any aspects of research on plants (terrestrial or aquatic) and ultraviolet radiation, including applications to plant production and related fields, teaching at all levels, science popularization and scientist-artist collaborations.