Toimituskunta

Toimittaja FT Johannes Pernaa

Johannes Pernaa työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kemian osastolla, jossa hänen päätehtävänsä on kehittää kemian aineenopettajakoulutusta tutkimusperustaisesti.

Johanneksen keskeisin tutkimusala on teknologia kemian opetuksessa, mikä on inspiroinut myös tämän artikkelikokoelman.

Johanneksen työtä voi seurata hänen ammatillisista blogista tai Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.