Katsausartikkelit

1 nimikettä

Katsausartikkeli vetää yhteen aiheen aikaisemman tutkimuksen. Katsaus voi olla esim. systemaattinen sisältäen kaikki asiaankuuluvat artikkelit, tai narratiivinen kuvaten tutkimuksen kehittymistä tietystä näkökulmasta. Tutkimustyypiltään kirjallisuuskatsaus on teoreettista tutkimusta, joten se ei sisällä uutta empiiristä aineistoa. Katsausartikkelit sopivat erinomaisesti tutkimusaiheeseen tutustumiseen.

Kaikki nimikkeet