Kemian opetuksen tutkimustrendit vuosina 2004–2013

Kirjoittajat

  • Tang Wee Teo Natural Sciences and Science Education (tutkimusryhmä), National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore
  • Mei Ting Goh Natural Sciences and Science Education (tutkimusryhmä), National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore
  • Leck Wee Yeoa Natural Sciences and Science Education (tutkimusryhmä), National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore

Avainsanat:

systemaattinen kirjallisuuskatsaus, tutkimustrendi, CER

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Tässä artikkelissa Teo et al. syntetisoivat vuosien 2004–2013 aktiivisimmat tutkimustrendit kemian opetuksessa. Tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineisto koostui 650 artikkelista, jotka on julkaistu kemian opetuksen ja tiedekasvatuksen kuudessa arvostetuimmassa lehdessä. Tämä artikkeli antaa alasta erinomaisen kokonaiskuvan, ja asemoi Taberin johdatusartikkelin laajempaan kemian opetuksen tutkimuskontekstiin.

Artikkelin tiedot

Artikkeli: Teo, T. W., Goh, M. T., & Yeo, L. W. (2014). Chemistry education research trends: 2004–2013. Chemistry Education Research and Practice, 15(4), 470–487. https://doi.org/10.1039/C4RP00104D

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: © Royal Society of Chemistry

Huomioitavaa: Artikkeli on ilmainen, mutta ei täysin avoin. Sen lataaminen edellyttää vähintään Royal Society of Chemistryn ilmaisen tilin tekemistä.

Kokoteksti: https://doi.org/10.1039/C4RP00104D

Venn diagrammi tiedekasvatusken tutkimuksesta /  Venn Diagram of science education research

Tiedostolataukset

Julkaistu

2014-05-13