Vol 1 Nro 1 (2020): Johdatus tutkimusaiheeseen – Malleja ja teorioita

Numeron kansikuva

Tässä numerossa tutustutaan opetusteknologian hyödyntämisen taustalla vaikuttaviin teorioihin ja tunnettuihin malleihin, ja sijoitetaan ne laajempaan kemian opetuksen tutkimuskontekstiin. Numeron artikkeleita voi hyödyntää omien julkaisujen johdannoissa ja teoreettisten näkökulmien rakenteluissa.

Julkaistu: 2020-10-23