Teknologia kemian opetuksen tutkimuskohteena

Kirjoittajat

  • Johannes Pernaa The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Helsinki, Finland https://orcid.org/0000-0003-1735-5767

Avainsanat:

kemian opetuksen tutkimus, TPACK

Abstrakti

Kokoelman ensimmäisessä numerossa esitellään teknologia kemian opetuksen tutkimuskohteena. Teknologian määritelmä on lavea ja kokoelmassa sen alle sijoitetaan muun muassa kaikki tieto- ja viestintätekniikka (TVT), kuten laitteet, ohjelmistot, tietokannat jne. Aiheeseen johdatellaan tutustumalla ensin kemian opetuksen tutkimukseen tieteenalana, jonka jälkeen teknologiatutkimus sijoitetaan tähän laajempaan viitekehykseen. Lopuksi esitellään teknologian opetuskäyttöä ohjaavia malleja (esim. TPACK) ja teorioita (esim. sulautuva oppiminen).

Kokoelman päätavoite on tukea avointa tiedettä esittelemällä tutkimusaiheelle olennaisia avoimia artikkeleita. Niiden kautta jokainen voi perehtyä teknologiaan kemian opetuksen tutkimuskohteena esimerkiksi elinikäisenä oppijana tai kemian opetuksen tutkijana. Artikkeleita voi hyödyntää muun muassa omien julkaisujen ja opinnäytetöiden johdannoissa ja teoreettisten näkökulmien rakenteluissa.

Julkaistu

2020-10-23