Monimenetelmätutkimus

1 nimikettä

Monimenetelmäisessä tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Monimenetelmällistä lähestymistapaa käytetään esimerkiksi silloin, kun on tutkimuksessa on tarpeen asettaa sekä laadullisia että määrällisiä tutkimuskysymyksiä.

Kaikki nimikkeet