Opettajaopiskelijoille suunnatun TPACK-pohjaisen kurssin kehittäminen

Kirjoittajat

  • Akarat Tanak Division of Science Education, Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Thaimaa

Avainsanat:

monimenetelmällinen tutkimus, opettajankoulutus, TPACK, opettajaopiskelija, tiedekasvatatus

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Tässä artikkelissa Akarat Tanak raportoi TPACK-pohjaisen kurssin kehittämisen ja toteutuksen opettajankoulutuksessa. Tutkimusta ohjattiin tutkimuskysymyksellä: Miten TPACK-pohjainen kurssi kehittää tulevien luonnontieteiden opettajien TPACK-osaamista? Tutkimusasetelma on monimenetelmällinen sisältäen sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Tämä artikkeli päättää kokoelman TPACK-osion tarjoamalla mielenkiintoisia tuloksia opettajaopiskelijoiden TPACK-valmiuksista ja mieltymyksistä. Kirjoittaja antaa myös useita konkreettisia suosituksia seikoista, jotka tulisi ottaa huomioon opettajankoulutuksessa TPACK:n kehittymisen suhteen.

Artikkelin tiedot

Artikkeli: Tanak, A. (2020). Designing TPACK-based course for preparing student teachers to teach science with technological pedagogical content knowledge. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(1), 53–59. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.012

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: CC BY-NC-ND

Kokoteksti: https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.012

Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-10-22