Luonnontieteiden opettajien TVT:n käyttö analysoituna teknologispedagoginen sisältötieto -mallilla

Kirjoittajat

  • Satu Helppolainen Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
  • Maija Aksela Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kemian opettajat, luonnontieteiden opettajat, opettajien teknologiaosaaminen, TVT-uskomukset, TVT, TVT-esteet, TPCK

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Opettajien teknologispedagogisen sisältötiedon (TPCK) kehittäminen edellyttää tietoa opettajien tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytöstä. Tässä artikkelissa on tutkittu suomalaisten kemian opettajien TVT-osaamista ja -uskomuksia. Tutkimus on toteutettu määrällisenä kyselytutkimuksena hyödyntäen TPCK-mallia instrumentin kehittämisessä. Tutkimuksen mukaan kemian opettajilla on positiivisia uskomuksia TVT:n opetuskäyttöä kohtaan. Myös TVT:n perusosaaminen on hyvää, mutta oppiainekohtaisessa soveltamisessa olisi paljon kehitettävää. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

Artikkelin tiedot

Artikkeli: Helppolainen, S., & Aksela, M. (2015). Science teachers’ ICT use from a viewpoint of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 783–799. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.998

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: CC BY-NC

Kokoteksti: https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.998

TVT:n käytön esteet / The barriers for the use of ICT

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-10-30