Tutkimus matematiikan ja luonnontieteiden opettajien ja opettajaopiskelijoiden teknologisesta, pedagogisesta ja sisältötieto-osaamisesta TPACK-viitekehyksessä

Mitä seuraavaksi?

Kirjoittajat

  • Noha Alrwaished Curriculum and Instructions, Kuwaitin yliopisto, Kuwait
  • Ali Alkandari Curriculum and Instructions, Kuwaitin yliopisto, Kuwait
  • Fatimah Alhashem Teacher Development Department, National Center for Education Development in Kuwait, Kuwait

Avainsanat:

opetusteknologia, integroitu teknologia, ammatillinen kehittyminen, teknologispedagoginen sisältötieto, TPACK

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asioita, joita opettajat tarvitsevat pedagogisesti mielekkääseen opetusteknologian käyttöön. Tutkimus on toteutettu määrällisenä kyselytutkimuksena hyödyntäen TPACK-mallia kyselyn kehittämisessä. Aineisto koostui 244 kuwaitilaisesta opettajasta. Kysely osoitti, että opettajat tarvitsevat tukea joissain TPACK-kehyksen taidoissa. Kyselyn pohjalta kehitettiin työpaja, jota testattiin pre–post-asetelmalla 57 opettajaopiskelijalla. Tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, miten TPACK-osaamista voidaan kehittää.

Artikkelin tiedot

Artikkeli: Alrwaished, N., Alkandari, A., & Alhashem, F. (2017). Exploring In- and Pre-Service Science and Mathematics Teachers’ Technology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK): What Next? EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(9). https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01053a

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: CC BY

Kokoteksti: https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01053a

Kirjallisuus ja keskeiset löydökset / State of the literature and key contributions

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-08-27