TPASK-mallin uudelleensuunnittelu paikallisen kulttuurin kautta

Kirjoittajat

  • Febrina Widyaningtyas Yogyakarta State University, Yogyakarta, Indonesia
  • Ummi Kalsum Riau Islamic University, Riau, Indonesia

Avainsanat:

uudelleensuunnittelu, TPSK, paikallinen kulttuuri

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Tämä artikkeli on konferenssiartikkeli, joka määrittelee TPASK-viitekehystä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Artikkelissa tuodaan erinomaisesti esille TVT:n merkitys tieteessä.

Artikkelin tiedot:

Artikkeli: Widyaningtyas, F., & Kalsum, U. (2019). Redesign of Technological Pedagogical Science Knowledge (TPSK) Based on Local Culture. Proceedings of the 6th International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2018), 440–445. https://doi.org/10.2991/iceri-18.2019.34

Viittaukset: Ei viittauksia Google Scholarissa (2021-08-12)

Lisenssi: CC BY-NC

Kokoteksti: https://doi.org/10.2991/iceri-18.2019.34

Systematic Literature Review Sceme

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-08-12 — Päivitetty 2019-07-01

Versiot