Tieto- ja viestintäkteniikan mahdollisuudet ja haasteet tiedekasvatuksessa

Kirjoittajat

  • Vesna Ferk Savec University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia

Avainsanat:

opettajat, tiedekasvatus, ICT, TPACK

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Artikkelissa analysoidaan tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia ja haasteita tiedekasvatuksessa opettajien teknologis-pedagogisen sisältötieto -mallin (TPACK) avulla. Analyysi sisältää katsauksen aikaisempaan tutkimukseen ja TPACK-mallin ajankohtaisen määrittelyn. Tekijä esittää artikkelissa konkreettisia ehdotuksia opettajien TPACK-osaamisen kehittämiseksi.

Artikkelin tiedot

Artikkeli: Ferk Savec, V. (2017). The opportunities and challenges for ICT in science education. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 5(1), 12–22. https://doi.org/10.31129/LUMAT.5.1.256

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: CC BY-NC

Kokoteksti: https://doi.org/10.31129/LUMAT.5.1.256

Kuvitusta artikkelista / Illustration from the article

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-08-28