Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa

Kirjoittajat

  • Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

ICT, chemisty, education, design-based research, DBR

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan kestävän kehityksen edistämisenkin kannalta keskeisen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) mahdollisuuksia kemian opetuksen ja oppimisen tukena. TVT on yläkäsite, jonka alle sijoitetaan kaikki erilaiset mediat ja teknologiat, joita voidaan käyttää tietojenkäsittelyn tukena. Aihe on laaja ja vaatii rajaamista. Siihen käytetään sulautuvan oppimisen teoriaa (engl. blended learning), joka on yksi TVT:n opetuskäytön mahdollisuuksia mallintava teoriakehys (ks. Pernaa & Aksela, 2013). Artikkelissa peilataan TVT:n käytön mahdollisuuksia myös suomalaisiin kemian opetussuunnitelman perusteisiin, mikä antaa tarkastelulle konkreettisen opettajanäkökulman. Pohdinnan tueksi esitetään esimerkkejä ja ohjelmistosuosituksia, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessa. Artikkeli pohjautuu osittain Johannes Pernaan vuonna 2011 valmistuneeseen väitöskirjatutkimukseen, jossa tutkittiin, miten TVT-pohjaisia kemian oppimisympäristöjä kehitetään tutkimuspohjaisesti. Oppimisympäristöjen kehittäminen on tärkeä näkökulma aiheeseen, minkä vuoksi siihen syvennytään myös tämän artikkelin lopussa.

Artikkelin tiedot

Viite: Pernaa, J. (2016). Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 38–42.

Lisenssi: CC BY-NC

Artikkeli LUMAT-B:ssä: https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1222

Kuvitusta artikkelista / Illustration from the article

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-12-20

Numero

Osasto

Kemian opetusteknologiatutkimuksen perusteluja

Kategoriat