Luonnontieteen luonne kemian opetuksessa

Kirjoittajat

  • Veli-Matti Vesterinen Oppimis- ja opetuslaboratorio, Kemian laitos, Turun yliopisto

Avainsanat:

kemia tieteenä, luonnontieteen luonne, teknologia

Abstrakti

Luonnontieteen luonteen ymmärryksen kehittämistä pidetään yhtenä tiedeopetuksen keskeisimpänä tavoitteena. Tässä artikkelissa pohdiskellaan luonnontieteen luonteen roolia kemian opetuksen tavoitteissa sekä nostetaan tutkimuksesta esimerkkejä, miten aihetta voi opettaa. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa luonnontieteen luonteen ymmärryksen ei tulisi olla elämästä irrallista teoreettista tietoa, vaan sen pitäisi tukea kestävämmän tulevaisuuden rakentamista sekä omien valintojen kestävyyden arvioimista. Tiedon ja ymmärryksen lisäämisen lisäksi oppilaita tulisikin kannustaa kestävän kehityksen tekoihin sekä yksilötasolla että yhteisöllisesti. Artikkeli pohjautuu kirjoittajan väitöskirjatutkimukseen ja sen jälkeiseen tutkimukseen.

Artikkelin tiedot

Viite: Vesterinen, V.-M. (2016). Luonnontieteen luonne kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 20–23.

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: CC BY-NC

Alkuperäinen kokoteksti: https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1218

LUMATB -lehden logo / LUMAB-B journal logo

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-12-20

Numero

Osasto

Kemian opetuksen tutkimuksen perusteet

Kategoriat