Mielekkään kemian oppimisen tukeminen mittausautomaatioteknologialla

Kirjoittajat

  • Maija Aksela Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian osasto, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

mittausautomaatio, data, kemia, lukio

Abstrakti

Toimittajan kommentit

Tämä artikkeli esittää mittausautomaation mahdollisuudet hyödyntämällä useita keskeisiä kirjallisuuslähteitä. Artikkeli on erinomainen johdastus aiheeseen. Huomaa, että se on julkaistu vuonna 2011, joten tutkijoiden on syytä perehtyä myös viimeisimpään tutkimustietoon. Artikkelin on kirjoittanut kuuluisa kemian opetuksen professori Maija Aksela, joka on julkaissut yli 400 kemian opetuksen artikkelia.

Artikkelin tiedot

Artikkeli: Aksela, M. K. (2011). Engaging students for meaningful chemistry learning through Microcomputer-based Laboratory (MBL) inquiry. Educació Química : EduQ, 9, 30–37. https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66

Viittaukset: Google Scholar

Lisenssi: Avoin, mutta lisenssiä ei ole määritelty.

Kokoteksti: https://doi.org/10.2436/20.2003.02.66

Käsitekartta mittausatuomaation mahdollisuuksista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2011-09-01

Numero

Osasto

Sovelluksia ja käyttötapauksia

Kategoriat