Gymnasiets laborationsundervisning i fysik – Vad påverkar lärares val av laborationer?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31129/LUMAT.7.1.364

Keywords:

Physics, Laboratory work, upper secondary school, logic of events, syllabus, fysiklaborationer, gymnasiet, händelselogik, styrdokument

Abstract

Vilka faktorer påverkar svenska gymnasielärares laborationsundervisning i fysik? Frågan aktualiseras av den svenska läroplansrevisionen från 2011. I denna studie fick 17 lärare på fyra gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning i fokusgruppsintervjuer. Baserat på en analys av dessa intervjuer genomfördes en kompletterande enkätundersökning med 66 lärare. Händelselogik användes som analysverktyg för att förstå hur lärarnas laborationsundervisning påverkas av olika faktorer. Resultaten från fokusgrupperna tyder på att lärare uppskattar laborationer som 1) bygger på enkel utrustning, 2) ger ett bra resultat avseende värdet på konstanter, samt 3) laborationer som eleverna tycker om. I enkätundersökningen framstod styrdokumenten som en starkare påverkansfaktor än i fokusgrupperna – men resultaten från båda delarna av undersökningen tyder på att styrdokumenten inte är den viktigaste faktorn i lärares val och upplägg av laborationer.

In English

What factors influence Swedish upper secondary teachers' laboratory teaching in physics? This is an issue raised by the curriculum reform of 2011 in Sweden. In this study, 17 teachers at four different upper secondary schools discussed their laboratory teaching in focus group interviews. Based on an analysis of these interviews, a supplementary survey of 66 teachers was conducted. Logic of events was used as an analytical tool to understand how different factors influence teachers' teaching. The results from the focus groups indicate that teachers appreciate laboratory work that 1) are based on simple equipment, 2) provide good values of constants, 3) laboratory exercises that the students like. In the survey, the syllabus emerged as a stronger factor of influence than in the focus groups – but, the results from both parts indicate that other factors than the syllabus play a larger role for teachers' choice and layout of laboratory work.

FULL TEXT IN SWEDISH.

Downloads

Published

2019-02-25

How to Cite

Holmström, S., Pendrill, A.-M., Eriksson, U., & Reistad, N. (2019). Gymnasiets laborationsundervisning i fysik – Vad påverkar lärares val av laborationer?. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 7(1), 27–58. https://doi.org/10.31129/LUMAT.7.1.364