The Finnish matriculation examination in biology from 1921 to 1969 – trends in knowledge content and educational form

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31129/LUMAT.8.1.1376

Keywords:

Finnish matriculation examination, biology education, Bloom’s taxonomy, history of science education, assessment content analysis

Abstract

The history and evolution of science assessment remains poorly known, especially in the context of the exam question contents. Here we analyze the Finnish matriculation examination in biology from the 1920s to 1960s to understand how the exam has evolved in both its knowledge content and educational form. Each question was classified according to its topic in biology, and its cognitive level by Bloom’s taxonomy. Overall, the exam progressed from a rather dichotomous test of botany and zoology to a modern exam covering biology from biochemistry to environmental science, reflecting the development of biology as a scientific discipline. The contribution of genetics increased steadily, while ecology witnessed a decline and a renaissance during the same time period. The biological profile of the questions was established by the 1950s. The educational standard and cognitive demand of the questions was always high and established by the 1940s.

Tiivistelmä

Luonnontieteellisten koekysymysten historiaa ja kehitystä on tutkittu hyvin vähän. Biologian ylioppilaskokeen kysymyksiä tarkasteltiin 1920-luvulta 1960-luvulle koekysymysten sisällöllisen ja opetuksellisen kehityksen selvittämiseksi. Kysymykset luokiteltiin biologisiin sisältöluokkiin, kun taas kognitiivinen taso arvioitiin Bloomin asteikolla. Tarkastelujakson aikana koe kehittyi kaksijakoisesta kasvi- ja eläintiedettä käsittelevästä kuulustelusta uudenaikaiseksi kokeeksi, joka tarkasteli biologiaa biokemiasta ympäristötieteeseen, heijastaen biologian kehitystä tieteenalana. Perinnöllisyystieteen osuus kokeessa kasvoi tasaisesti, kun taas ekologia koki jonkinasteisen taantuman ja uudelleentulemisen samalla aikavälillä. Kysymysten biologinen profiili vakiintui 1950-luvulla. Kysymysten opetuksellinen taso ja kognitiivinen vaatimustaso oli korkea alusta saakka ja vakiintui jo 1940-luvulla.

Neiro & Johansson cover image

Downloads

Additional Files

Published

2020-06-22

How to Cite

Neiro, J., & Johansson, N. (2020). The Finnish matriculation examination in biology from 1921 to 1969 – trends in knowledge content and educational form. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), 162–199. https://doi.org/10.31129/LUMAT.8.1.1376