Ympäristökasvatusta Rokua Geoparkissa

  • Anne Pellikka Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of Oulu
  • Mikko Kiuttu Rokua Geopark

Abstract

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia ympäristökasvatuksen teemapäivän toteuttamisesta Rokua Geoparkiin kuuluvalla Liimanninkoskella, Muhoksella. Suurin osa teemapäivän toteutukseen osallistuneista aineenopettajaopiskelijoista oli maantieteen tai biologian pääaineopiskelijoita. Mukana oli myös matematiikan, englantilaisen ja germaanisen filologian sekä historian aineenopettajaopiskelijoita. Opiskelijat toteuttivat ympäristökasvatuksen teemapäivän korostaen Liimanninkosken paikallista bio- ja geodiversiteettiä. Kohderyhmänä oli Muhoksen yläkoulun 8. luokkalaiset. Tulokset osoittavat, että mieleenpainuvinta aineenopettajaopiskelijoille oli oppilaiden innostus ja kiinnostus ympäristöä kohtaan. Lisäksi aineenopettajaopiskelijat kokivat onnistuneensa teemapäivän toteutuksessa etenkin aikataulutuksen ja vastuualueiden jakamisessa sekä oppilaiden innostamisessa ja osallistamisessa. Haastavaksi puolestaan koettiin oppilaiden innostaminen sekä päivän aikana vallinnut sateinen sää. Tulokset osoittavat, että aineenopettajaopiskelijat kokivat ympäristökasvatuksen teemapäivän toteuttamisen pääsääntöisesti myönteisenä.

Published
2015-10-30
How to Cite
Pellikka, A., & Kiuttu, M. (2015). Ympäristökasvatusta Rokua Geoparkissa. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 838-855. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1003
Section
Articles