Learning Study och kollegial CoRe stimulerar lärares professionella utveckling inom naturvetenskaplig undervisning

Keywords: Learning study, Lärares professionella utveckling, CoRe, undervisning inom naturvetenskap, professional development, science teaching

Abstract

Syftet med studien är att klargöra hur lärares professionella utveckling stimuleras då de planerar och genomför en Learning Study (LS) kombinerad med verktyget Content Representation (CoRe). Data består av sex erfarna lärares inspelade diskussioner under åtta träffar då de planerar och analyserar en LS bestående av två lektioner i årkurs 6 inom kemi, samt tre CoRe som lärarna skriver. I början av studien talar lärarna mest om undervisning som att fakta ska förmedlas till eleverna. När de sedan planerar första lektionen övergår deras diskussioner till hur de kan stimulera eleverna till diskussion och reflektion. Lärarna planerar både lektion 1 och 2 utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, men lektion 1 genomförs inte i enlighet med vad de planerat. Det är först i lektion 2 som läraren behåller fokus på lärandeobjektet och dess kritiska aspekter. Resultatet av studien visar även att en Learning Study kombinerad med CoRe stimulerar lärares professionella utveckling och ämnesdidaktiska kompetens i form av lärande nätverk enligt Clarkes och Hollingsworths (2002) modell ”interconnected model of professional growth”.

In English: The aim of this study is to explore science teachers’ professional development when they perform a Learning Study (LS), using the tool Content Representations (CoRe). The empirical data consists of six experienced teachers’ audio recorded discussions during eight meetings when they plan and analyse two lectures in chemistry for year 6 (age 12-13 years), and three written CoRe. In the beginning of the study, the teachers talk about teaching and learning mainly as transformation of facts. However, when they plan the first lecture, they discuss how to stimulate students’ discussions and reflections. The teachers planned both lectures according to variation theory. However, only the second lecture is also implemented according to their plan, with a focus on the object of learning. The results show that the combination of CoRe and LS stimulate also experienced teachers’ professional development, through growth networks according to the model "interconnected model of professional growth" (Clarke and Hollingsworth, 2002).

Published
2020-08-20
How to Cite
Åhman, N., Gunnarsson, G., & Edfors, I. (2020). Learning Study och kollegial CoRe stimulerar lärares professionella utveckling inom naturvetenskaplig undervisning. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), 200–228. https://doi.org/10.31129/LUMAT.8.1.1393
Section
General Issue: Research Articles