Opettajaopiskelijoiden näkemyksiä omista valmiuksistaan matematiikka-ahdistusta kokevan oppilaan kohtaamisessa

Prospective teachers’ views their readiness to face math anxiety in the classroom

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1463

Keywords:

matematiikka-ahdistus, opettajankoulutus, koulutuksen kehittäminen, math anxiety, teacher education, educational development

Abstract

Matematiikka-ahdistuksen kohtaaminen ja siihen vaikuttamisen keinot ovat yhä korostuneemmin osa laadukasta matematiikan opetusta. Tutkimuskirjallisuutta niin matematiikka-ahdistuksen vaikutuksista kuin siihen vaikuttamisen keinoista on runsaasti. Sen sijaan kansallista tietoa siitä, millaisena juuri valmistuvat opettajat kokevat valmiutensa ahdistuksen kohtaamiseen on niukasti. Tässä tutkimuksessa selvitettiin haastattelututkimuksen keinoin, millaista on opintojensa loppuvaiheessa olevien opettajaopiskelijoiden tietämys matematiikka-ahdistuksesta ja siihen vaikuttamisesta, sekä millaisia toiveita heillä olisi teeman käsittelemiseksi opettajaopinnoissa. Analyysin perusteella opiskelijat kokivat olevansa kyvykkäitä kohtamaan matematiikka-ahdistusta ja etsimään siihen erilaisia vaikuttamisen keinoja itsenäisesti, mutta toivoivat, että koulutuksessa näitä keinoja tarkasteltaisiin selkeästi nykyistä enemmän.

In English

Reducing math anxiety is an increasingly important part of mathematics teaching. There is a lot of research about the effects of math anxiety and how it can be reduced. However, Finnish prospective teachers' thoughts about their readiness for facing math anxiety in the classroom need to be looked more closely. This study focuses to find out what is the prospective teachers' knowledge about facing up math anxiety in the classroom, and how they see the topic should be taken care during the teacher education. Based on the analysis of eight prospective teachers' interviews, we could conclude that the students expected that they were able to face math anxiety in the classroom with several ways. Nevertheless, they hoped that methods for facing math anxiety should be more thoroughly and clearly looked at in teacher education and thus facilitate their preparedness to face math anxiety in the classroom.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Eronen, L., Portaankorva-Koivisto, P., & Hietalahti, K. (2021). Opettajaopiskelijoiden näkemyksiä omista valmiuksistaan matematiikka-ahdistusta kokevan oppilaan kohtaamisessa: Prospective teachers’ views their readiness to face math anxiety in the classroom. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 9(1), 313–335. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1463

Most read articles by the same author(s)