Tutkimusperustainen fysiikan opettajankoulutusohjelma - Prosessi ja nykytila

  • Pekka E. Hirvonen Physics and Mathematics Department of the University of Eastern Finland
  • Risto Leinonen Physics and Mathematics Department of the University of Eastern Finland
  • Mikko Kesonen Physics and Mathematics Department of the University of Eastern Finland
  • Ville Nivalainen Physics and Mathematics Department of the University of Eastern Finland
  • Mervi Asikainen Physics and Mathematics Department of the University of Eastern Finland

Abstract

Aineenopettajankoulutuksen järjestämistä säätelee asetus, mutta käytännön tasolla toimintaa voidaan tutkimusperustaisesti kehittää ja toteuttaa monin tavoin. Tässä artikkelissa esittelemme kuinka Joensuussa on kehitetty fysiikan opettajankoulutusta ainelaitoksella tehtävän tieteellisen tutkimuksen keinoin noin 20 vuoden ajan. Aineenopettajakoulutus kestää kokonaisuudessaan keskimäärin viisi vuotta, joista neljä vuotta opettajaopiskelija työskentelee ainelaitoksen tarjoamien opintojen parissa. Opettajaopiskelijan näkemykset ainesisällön, opettamisen ja oppimisen kysymyksistä voivat kehittyä koko viisivuotisen opettajankoulutuksen ajan, jos tutkimukseen perustuvat opinnot organisoidaan oikealla tavalla. Tämän lisäksi myös ainesisällön
oppiminen voi olla erittäin tehokasta. Artikkelin avulla osoitamme, että myös ainelaitosten opettajankoulutuksen tulisi aina perustua tieteelliseen tutkimukseen.

Published
2015-10-30
How to Cite
Hirvonen, P. E., Leinonen, R., Kesonen, M., Nivalainen, V., & Asikainen, M. (2015). Tutkimusperustainen fysiikan opettajankoulutusohjelma - Prosessi ja nykytila. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 813-828. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1001
Section
Articles