Matematiikan opettajankoulutuksen arviointipohjainen kehittäminen

Authors

  • Mika Koponen Itä-Suomen yliopisto, fysiikan ja matematiikan laitos
  • Mervi Asikainen University of Eastern Finland, Department of Physics and Mathematics
  • Antti Viholainen University of Eastern Finland, Department of Physics and Mathematics
  • E Pekka Hirvonen University of Eastern Finland, Department of Physics and Mathematics

DOI:

https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1008

Abstract

Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) opettajantiedon mallin mukaan opettajat tarvitsevat kuudenlaista tietoa matematiikan opettamisessa. Selvitimme kyselytutkimuksen avulla opettajankouluttajien (N=19) ja työssä olevien matematiikanopettajien (N=101) näkemyksiä Itä-Suomen yliopiston matematiikan opettajankoulutusohjelman kehittämisen perustaksi. Kyselyn suunnittelussa ja aineiston analysoinnissa hyödynsimme MKT-mallin osa-alueita. Tulosten perusteella valtaosa opettajankouluttajista koki, että heidän opettamansa kurssit eivät parhaalla mahdollisella tavalla tue opettajankoulutuksen tavoitteita, esimerkiksi opetussisältöjen osalta. Monet työssä olevat matematiikanopettajat näkivät asian samalla tavoin. Heidän mukaansa matemaattisten sisältöjen opetuksen painopisteenä on niin sanottu puhdas matematiikka (Common Content Knowledge), joskin myös siinä oli pieniä puutteita. Useat työssä olevat matematiikan opettajat esittivät, että koulutusohjelman tulisi sisältää nykyisten sisältöjen lisäksi opettajan työn kannalta tärkeää erityistä matemaattista tietoa (Specialized Content Knowledge). Vastanneiden opettajien mielestä ainelaitoksen opintoja tulisi eriyttää tulevien opettajien ja tulevien matemaatikoiden osalta. Artikkelissamme saatuja tuloksia käsitellään ainelaitoksen toiminnan näkökulmasta, samoin kerromme millaisia kehittämistoimenpiteitä tehtyjen johtopäätösten pohjalta on jo toteutettu.

Downloads

Published

2015-10-30

How to Cite

Koponen, M., Asikainen, M., Viholainen, A., & Hirvonen, E. P. (2015). Matematiikan opettajankoulutuksen arviointipohjainen kehittäminen. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 925–947. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1008

Issue

Section

Articles