Yhteisöllistä ja eheyttävää opettajankoulutusta: Esimerkkinä matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa-kurssi

Authors

  • Päivi Kousa Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Maiju Tuomisto Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Hanna Mustikkaniemi Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Maija Aksela Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1002

Abstract

Artikkelissa esitellään uudenlainen, tuleville aineenopettajille yhteisöllisesti ja tutkimuspohjaisesti kehitetty kurssi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Kurssin käytännön toteutuksesta on vastannut Kemian opettajankoulutusyksikkö kemian laitoksella. Sen päätavoitteena on aineenopettajaopiskelijoiden, aineenopettajien ja yritysten välisen yhteistyön kautta edistää matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetusta lähemmäs oppilaan arkielämää ja tulevaisuutta sekä samalla lisätä oppilaan kiinnostusta matematiikan ja luonnontieteiden opiskelua kohtaan opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Yhteisöllinen oppiminen, eheyttävä opetus ja monipuoliset oppimisympäristöt toimivat kurssin teoreettisena viitekehyksenä. Artikkelissa tuodaan kurssikuvauksen ja esimerkkien lisäksi esille keinoja, miten opettajien ja yritysten välistä yhteistyötä voidaan edistää ja parantaa sekä tutkimustulosten että oppilailta ja yrityksiltä saadun palautteen perusteella. Kurssien aiheina ovat olleet metsä, kauppa sekä kiertotalous.

Downloads

Published

2015-10-30

How to Cite

Kousa, P., Tuomisto, M., Mustikkaniemi, H., & Aksela, M. (2015). Yhteisöllistä ja eheyttävää opettajankoulutusta: Esimerkkinä matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa-kurssi. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 829–837. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1002

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>