Tutkimuksellinen opiskelu kemian aineenopettajakoulutuksessa

  • Jaana Herranen Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Maiju Tuomisto Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Maija Aksela Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki

Abstract

Tutkiva kemian opettaja on yhtenä päätavoitteena kemian opettajankoulutuksessa Helsingin yliopiston kemian laitoksella. Se näkyy opetusohjelmassa kaikilla kursseilla ja opinnäytetöissä. Erityisesti tulevien opettajien tutkimuksellista opetusta vahvistamaan on kehitetty tutkimustiedon pohjalta kaksi uutta kurssia: Tutkimuksellinen kemian opetus I ja II, joita on toteutettu tällä nimellä vuodesta 2013 lähtien. Niiden tavoitteena on myös tukea tulevien opetussuunnitelmien perusteiden mukaista tutkimuksellista opetusta. Tässä artikkelissa kuvataan kurssien kehittämisen pohjana ollutta taustateoriaa ja kuvataan kurssit sekä tuodaan esille kursseihin liittyvää tutkimustietoa ja jatkokehittämiskohteita.

Published
2015-10-30
How to Cite
Herranen, J., Tuomisto, M., & Aksela, M. (2015). Tutkimuksellinen opiskelu kemian aineenopettajakoulutuksessa. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 856-866. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1004
Section
Articles