Oppilaiden tuen tarpeet luonnontieteiden opetuksessa opettajaopiskelijoiden näkökulmasta

Pupils needs for support in science education: Teacher students’ perceptions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1467

Keywords:

inkluusio, oppimisen tuki, opettajankoulutus, luonnontieteiden opetus, ympäristöoppi

Abstract

Oppilaiden diversiteetti on inkluusioajattelun lähtökohta. Opettaja tarvitsee tietoja ja taitoja diversiteetin havaitsemiseen ja oppilaiden tukemiseen. Tutkimuksessa selvitämme, millaisia ennakkokäsityksiä opettajaopiskelijoilla on luonnontieteiden opetukseen liittyvistä tuen tarpeista.  Käsityksiä kartoitettiin e-kyselyllä monialaisten opintojen luonnontieteiden opintojaksolla vuosina 2015–2018. Kyselyyn vastasi 491 luokan- ja erityisluokanopettajaopiskelijaa, joista tutkimusluvan antoi 468. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Enemmistö opiskelijoista tarkasteli oppilaiden diversiteettiä ongelmakeskeisesti, jolloin tuki nähtiin ratkaisuna diagnosoituun oppimisvaikeuteen. Opettajaopiskelijat käsittelivät oppilaiden tuen tarvetta myös oppiaineiden sisältöihin ja opetustapahtumaan liittyen. Luonnontieteiden opetustilanteet tulisi rakentaa diversiteettia huomioivaksi, jolloin diversiteetti-käsite kattaa kaikki perusopetuksen oppilaat monipuolisesti ymmärrettyinä yksilöinä.

In English

Student diversity is the starting point for inclusive thinking. The teacher needs knowledge and skills to detect diversity and support students. In this study, we will investigate what kinds of preconceptions students have about the need for support in science education. Perceptions were surveyed in an electronic questionnaire during the 2015–2018 Interdisciplinary Studies in Natural Sciences. Totally, 491 class and special class teacher students, of whom 468 were granted research permission, answered the questionnaire. The data was analysed by content analysis. Most students looked at student diversity in a problem-oriented manner and support was seen as a solution to diagnosed learning disability. Teacher students also looked at the need for support in terms of subject content and teaching activities. Science teaching situations should be built with diversity in mind, so that the concept of diversity includes all students in basic education as diverse individuals.

Downloads

Published

2021-03-15

How to Cite

Sormunen, K., Hartikainen-Ahia, A., & Koskela, T. (2021). Oppilaiden tuen tarpeet luonnontieteiden opetuksessa opettajaopiskelijoiden näkökulmasta: Pupils needs for support in science education: Teacher students’ perceptions. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 9(1), 126–148. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1467