Uudenlainen yhteisöllinen opettajankoulutus LUMA-ekosysteemissä elinikäisen oppimisen tukena

Authors

  • Maija Aksela University of Helsinki / LUMA CENTRE FINLAND
  • Lauri Vihma University of Helsinki / LUMA CENTRE FINLAND

DOI:

https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.992

Abstract

Kansallinen LUMA-toiminta ekosysteeminä luo uudenlaisia innovatiivisia mahdollisuuksia matematiikan ja luonnontieteiden (nk. LUMA-aineiden) opettajankoulutuksen – niin perus- kuin täydennyskoulutuksen – luovaan toteuttamiseen sekä sen kehittymiseen ja alan tutkimuksen tekemiseen formaalisen, non-formaalisen ja informaalisen tiede- ja teknologiakasvatuksen rajapinnoilla. Mallissa nykyisten ja tulevien opettajien elinikäistä oppimista pyritään tukemaan yhteisöllisesti eri yhteistyötahojen – koulujen, yliopistojen, opetushallinnon, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien – kanssa Suomessa ja myös kansainvälisesti. Yhteisöllisessä toiminnassa sekä opiskelijat että toimijat oppivat toisiltaan vahvistaen samalla tärkeää dialogia erilaisten toimijoiden välillä kansallisten opetussuunnitelmien perusteiden tukena. Tavoitteellisessa toiminnassa kehitetään uudenlaisia yhteistyömalleja ja opetusinnovaatioita kansallisten opetussuunnitelman perusteiden tueksi sekä edistetään opinnäytetöin ja julkaisuin alan tieteellistä kehitystä. Artikkelissa kuvataan muutamia esimerkkejä LUMA-ekosysteemin toiminnasta opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi tuodaan esille tiede- ja teknologialuokkien merkitys LUMA-toiminnan sydämessä innostavina opettajien ja opiskelijoiden oppimisympäristöinä sekä alan opetuksen kehittämis- ja tutkimuskeskuksina. Esimerkkinä yhteisöllisestä toimintamallista on tutkimuspohjainen LUMA SUOMI -kehittämisohjelma 35 kehittämishankkeineen ja kansallinen LUMA-aineiden opettajankoulutusfoorumi.

Downloads

Published

2015-10-30

How to Cite

Aksela, M., & Vihma, L. (2015). Uudenlainen yhteisöllinen opettajankoulutus LUMA-ekosysteemissä elinikäisen oppimisen tukena. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 711–720. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.992

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>