Osaavia ja ennakkoluulottomia kemian aineenopettajia tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntämällä

Authors

  • Maiju Tuomisto Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Maija Aksela Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki
  • Minna Jääskeläinen Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.997

Abstract

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) monipuolinen käyttö on olennainen osa tulevien kemian aineenopettajien koulutusta Helsingin yliopistossa. Kemian aineenopettajakoulutusyksikön tavoitteena on kouluttaa osaavia tutkivia ja yhteisöllisiä opettajia tulevaisuuden kouluihin. Tuleville kemian opettajille pyritään läpi koko koulutuksen kehittämään hyvät TVT-taidot sekä taitoa käyttää digitaalisia opetusvälineitä ja ohjelmia osaavasti ja ennakkoluulottomasti omassa opetuksessaan kemian opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Teknologis-pedagogisen sisältötiedon (TPCK) sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien ja haasteiden esille tuominen ovat tärkeä osa tulevien kemian opettajien koulutusta. Tämä artikkeli esittelee Kemian opettajankoulutusyksikössä laaditun TVT-strategian ja pohtii sen soveltuvuutta kemian aineenopettajakoulutukseen. Lisäksi esitellään esimerkin avulla, miten strategian käytännön toteutuksen vaikutusta kemian aineenopettajaopiskelijoiden tietoihin ja taitoihin on seurattu. Sen mukaan suunnitelmallinen TVT-strategiaan pohjautuva opetus näyttäisi edistävän monipuolisesti kemian opettajaksi opiskelevien TVT-taitoja. Erityisesti opiskelijat kokivat oppineensa simulaatiosovelluksia kemian käsitteiden ja ilmiöiden opettamiseen sekä relevantteja ohjelmia materiaalien ja ideoiden jakamiseen. Kurssien jälkeen opiskelijat arvioivat TVT-taitonsa erityisen vahvoiksi sähköisten oppimisalustojen, yhteisöllisen tekstinkäsittelyn, ja kemian opetusmateriaalien etsimisen suhteen. Tässä esiteltyä TVT-strategiaa ollaan tutkimuspohjaisesti kehittämässä ja suuntaamassa kemian oppimisen ja opetuksen kannalta tärkeisiin tulevaisuuden taitoihin sekä osaamisalueisiin.

Downloads

Published

2015-10-30

How to Cite

Tuomisto, M., Aksela, M., & Jääskeläinen, M. (2015). Osaavia ja ennakkoluulottomia kemian aineenopettajia tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntämällä. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 768–782. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.997

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>